DerbyCloud

DOVOLENÁ  03.07.2024

DOVOLENÁ DO 14.7.2024 

Aplikace a web DerbyCloud® - bezplatný přístup  03.08.2020

Od 1.8.2020 - přístup do systému DerbyCloud® (www.derbycloud.cz) je bezplatný pro všechny zájemce.

V aplikaci nebo na webu se zobrazí časomíry všech fotbalových klubů, provozujících tabuli vybavenou touto komunikační technologií. 

Stačí registrace na webu nebo v aplikaci Google Play či App Store.

Komunikační systém DERBY®Cloud v provozu  03.08.2018

 

Od července 2017 jsme zprovoznili unikátní komunikační systém - vzdálený servisní přístup (GSM) k časomírám - především fotbalovým (Derby® : Standard, Basic, Medio, Grand, Maxi, Derbíčko).

Majitelům těchto časomír (- ve verzi DerbyCloud) nabízí systém vysokou efektivnost (časovou i ekonomickou) při případných servisních potřebách či požadavcích uživatelů a současně jsou jejich časomíry zařazeny v mobilní aplikaci a na webových stránkách pro možnost on-line internetového přenosu průběhu a aktuálního stavu jejich utkání - (uživatel si jedním stiskem tlačítka zvolí připojení a tabule již automaticky odesílá data na server):

- odpočet času do začátku utkání, probíhající čas hry v sekundách, skóre, periodu, odpočet přestávky, informaci o nastaveném času, přehled o vstřelených brankách, GPS - mapovou aplikaci o umístění tabule, názvy a loga hrajících mužstev, historii domácích zápasů, zobrazení loga sponzora - aktivní, možnost diskuze, apod). 

Aplikace DerbyCloud pro možnost sledování kterékoli časomíry na konkrétním hřišti je dostupná veřejnosti: 

 

Mobilní aplikace:    DerbyCloud  

      ke stažení na:    Google Play a App Store

 

                   Web:    www.derbycloud.cz

 

Zájemci o instalaci příslušného zařízení do časomíry (ať již tabule nové či pro modernizaci starší verze) získají podrobnosti na dotaz:

 

derby@casomiry.cz

777 111 414

 

Je potěšující, že uživatelů této moderní technologie přibývá více, než se před jejím spuštěním předpokládalo. Za první 2 roky provozu systému již fungují takto vybavené časomíry ve 49 okresech ČR.

 

   

PŘIPRAVUJEME - internetové připojení časomír  13.11.2016

V průběhu roku 2017 v rámci programu vývoje "DERBY®Cloud - chytré časomíry" připravujeme spuštění unikátního systému automatického vysílání dat z časomír (on-line informací o aktuálním stavu probíhajícího utkání) prostřednictvím internetu.

Každou časomíru s instalovaným modulem DERBY®Cloud bude moci uživatel přepnout do režimu vysílání dat na server, z něhož pomocí aplikace kdokoli a kdykoli získá do mobilu či PC aktuální informace o stavu probíhajícího utkání - popř. může být připojen on-line k celému utkání (každá změna např. skóre se automaticky ohlásí a zobrazí). 

Tento systém DERBY®Cloud současně umožní i velmi efektivní vzdálené servisní zásahy - např. při změně sportovních pravidel nebo požadavků uživatele instalovat prostřednictvím vzdáleného přístupu nový SW (upgrade / update) nebo v případě poruchy tabule diagnostikujeme přesnou závadu, kterou lze pak ve většině případů operativně odstranit konzultací s uživatelem a dokonce bude moci časoměřič použít k ovládání časomíry i vlastní mobil nebo tablet - toto především v případě krizových situací, např. při ztrátě nebo poškození standardního ovladače, vybité baterii, apod.

Součástí elektroniky je i satelitní přijímač GPS pro časová data a lokalizaci + paměťové moduly s vlastním zdrojem pro nepřetržité měření při odpojení tabule od zdroje - výpadku proudu.

V této oblasti se jedná o světový unikát, který převratným způsobem - bez jakékoli lidské asistence - umožní nejen službu on-line aktuálních informací o utkání z kterékoli - i nejnižší soutěže, ale současně ušetří všem uživatelům (i našemu servisu) spoustu času a nákladů cestovného při jakémkoli technickém či uživatelském problému.

Modul lze instalovat do všech časomír značky DERBY® / eal&tia® - ve všech verzích a sportech - bez ohledu na stáří tabule (u starších tabulí si zásah sice vyžádá potřebnou úpravu v elektronice, ale současně se zase zvýší její celková inteligence - automatické funkce, paměti, atp.).

Bližší informace na dotaz.

Objednávky k instalaci přijímáme průběžně do pořadníku.  

Další podrobnosti na dotaz:

777 111 414  ||  derby@casomiry.cz   eal-tia@casomiry.cz  

Světelné střídací tabule DERBY® Handy-E  01.06.2014

Jednostranné i oboustranné světelné střídací tabule.

Inteligentní zařízení, vybavené i vysílačem pro možnost komunikace s hlavní časomírou zn. DERBY®. 

http://www.eal-tia.cz/e-shop/svetelne-casomiry/fotbal/stridaci-svetelna-tabule-derby-handy-e-mono-jednostranna.html

Ochranná známka   14.07.2013

                             Světelné tabule / časomíry

    chráněné našimi registrovanými ochrannými známkami

                     u Úřadu průmyslového vlastnictví:

                  " eal&tia®   a   " DERBY® "   

                                    Padělky a plagiáty neservisujeme.

Množí se případy uživatelů různých neidentifikovatelných světelných tabulí, kteří se na nás obracejí ohledně servisu tzv. tabulí Derby, jež však nejsou originálem naší značky DERBY® a od kterých se tudíž distancujeme. S jakýmikoli problémy takovýchto zařízení by se měl uživatel obrátit na osobu, od které předmět zakoupil.

Doporučujeme zájemcům, aby si před nákupem pravost originálu výrobku či autorizaci prodejce, nabízejícího tento produkt, ověřili dotazem na e-mail: derby@casomiry.cz   nebo   eal-tia@casomiry.cz  

 

 

          http://www.eal-tia.cz/e-shop/svetelne-casomiry/fotbal/


Všechny aktuality »